[:en]

There are countless ways a business can connect with its own audience on Facebook. One of this ways is represented by the Facebook Groups, an option which is often overlooked. By creating a a special group for the clients, new business opportunities may emerge. Recently, Facebook introduced an option by which a Facebook Page can be linked to a group. Customers can be invited and added to this group, a group where discussions around the products and services of the brand can be started. This can improve the relation between customers and brand. Here are a few ways in which Facebook Groups can help a business:

1. Customer Service

A business can turn the Facebook group into a place where it can answer customers to all the questions they they might have about the products or services offered by the brand. Thus, it can become a customer service group, a place where customers can ask questions without feeling embarrased. The brand must ensure that it answers all questions, within 24 hours, in a personal manner.

2. Feedback

The group can also represent a good opportunity for a brand to receive feedback from its own customers. It is a good opportunity to understand what customers think about the business and what the brand needs to change in order to provide better service.

3. Building a Community

This represents the most important reason for creating a group. A Facebook group must be that special place for the clients, in which they feel comfortable asking for opinions and advice on brand services. If they feel good in this group then they will become closer to the brand. Therefore, the group should be moderated and monitored all the time. Spam content needs to be removed and some general rules must be included in the group description, so the group will function properly. Another important thing is that a brand should never promote itself in this group. The group purpose should strictly function for the clients and their discussions.

Millions of people use Facebook groups monthly, posting pictures, images, and generating conversations. Properly used, a Facebook group linked to the business page can bring the clients closer to the brand, making them more open about the products and services provided.

[:ro]

Există nenumărate moduri prin care un business se poate conecta cu propria audiență de pe Facebook. Una dintre aceste modalități constă în opțiunea de Facebook Groups, care, de foarte multe ori, este omisă. Prin crearea unui grup special pentru clienții unui brand, pot apărea noi oportunități de business.

Recent, Facebook a introdus o opțiune prin care, unui Facebook Page îi poate fi atașat un grup. În acest grup pot fi adăugați clienții paginii, grup în care se pot genera discuții în jurul brandului și produselor sau serviciilor sale. Se poate crea, astfel, o adevărată legătură între clienți și brand. Iată câteva modalități prin care grupurile de Facebook pot veni în ajutorul unui business.

1. Customer Service

Un business poate transforma grupul de Facebook într-un loc în care se poate răspunde la întrebările pe care clienții le au în legătură cu produsele sau serviciile oferite de brand. Poate deveni, astfel, un grup de customer service. Poate deveni un loc în care clientul poate pune întrebări fără să se simtă stânjenit. Brandul trebuie să se asigure că răspunde tuturor întrebărilor, într-un interval de maxim 24 de ore, într-o manieră cât mai personală.

2. Feedback

De asemenea, grupul poate reprezenta o bună oportunitate pentru un brand de a primi feedback de la proprii clienți și de a înțelege ce anume cred clienții despre business și ce poate să schimbe ca să poată oferi servicii mai bune.

3. Construirea unei Comunități

Cel mai important aspect este legat de crearea unui grup. Un grup de Facebook trebuie să fie un grup special pentru clienți, în care ei să se simtă confortabil în a cere păreri și sfaturi legate de serviciile brandului. Dacă în acest grup se vor simti bine, atunci se vor apropia și de brand. De aceea, pentru ca persoanele de pe grup să se simtă confortabil, grupul trebuie administrat și monitorizat tot timpul. Conținutul de tip spam trebuie îndepărtat și anumite reguli generale trebuie să fie incluse în descrierea grupului, pentru a funcționa în mod optim. Un alt aspect important ce trebuie respectat este legat de promovare. Brandul nu trebuie să se promoveze pe grup, ci doar pe pagina de Facebook. Grupul trebuie să rămână strict pentru clienți și doar pentru discuțiile acestora.

Milioane de utilizatori folosesc grupurile de Facebook lunar, postează poze, imagini, și generează discuții. Așadar, folosit cum trebuie, un grup de Facebook atașat paginii de business poate apropia clientul de brand, făcându-l să fie mult mai deschis față de produsele și serviciile oferite.

[:]

Leave a Reply