We know

[:en]”How to” organically and truthfully on Instagram![:ro]„How to” organic și cu veridicitate pe Instagram![:]

By November 11, 2021 No Comments
[:en]Today we’re talking about the internet’s infinite compendium of opinion-generating video content, namely Instagram.

We’ve pulled from our tepid furnace of know-how a few tips to help make your journey through the platform, we hope, easier and more truthful! 😊

Use inventive visuals
Since we’re talking about the platform that relies most heavily on visual content, then it goes without saying that the focus should be on it – from image quality to composition, don’t be afraid to step out of your comfort zone and communicate “outside the box”, conveying your personal touch through images!

At the same time, make clever use of colours and filters so that your posts not only look enviable, but also give the feed a well-rounded look, conveying the emotion behind them. Ideally, you should stick to the colour combinations and visual styles that best suit your way of being.

Generate posts that tell a story!
A general time-honored trick says that people are story! Conscious or not, we are constantly looking around us for stories – from what we read, to how we dress, to what we discuss – story emanates from every pore.

So make sure that every time you share something with your audience, you tell a well-crafted story! Whether we’re just talking about the description of a post or the entire post itself, one thing is undeniable – a well-composed image that conveys emotion and well-chosen words are the sure way to success.

Gather an audience around you that represents you
People sense sincerity and relate much more easily to something they can relate to!

That’s why one of the best tips would be to promote on your profile what you’re most passionate about – in this context, people will calibrate much easier to your message, and naturalness will help you not have difficulties communicating. It will also help you build a genuine community around you that you will really enjoy talking to!

Always stay connected to the latest news on the platform
Keep an eye out for the latest updates and news on the platform! They’ll be your friend in generating catchy content, revitalize your communication effort and keep you in the news for longer! Long live updates!

The rest? A big dose of courage, a continuous process of trial and errors and dedication, they are inescapable if you are trying to build something organic in this digital road, paved with patience and passion!

Cheers to you![:ro]Astăzi vorbim despre compendiul infinit de content video generator de opinii al internetului, și anume de Instagram.

Am scos din cuptorul nostru călduț de know-how câteva sfaturi care să te ajute să-ți construiești călătoria prin platformă, sperăm noi, mai ușor și mai veridic! 😊

  1. Folsește vizualuri inventive

Pentru că vorbim despre platforma care se bazează cel mai tare pe conținutul vizual, atunci este de la sine înțeles că focusul trebuie pus pe acesta – de la calitate imaginii până la compoziția sa, nu-ți fie frică să ieși din zona de confort și să comunici „outside the box”, transmițând prin imagini tușa ta personală!

Totodată folosește ingenios culorile și filtrele, astfel încât postările tale nu numai să arate demne de invidiat, cât să ofere și o imagine închegată feed-ului, transmițând emoția din spatele lor. În mod ideal, ar trebui să respectați combinațiile de culori și stilurile vizuale care se potrivesc cel mai bine cu felul tău de a fi.

  1. Generează postări ce spun o poveste!

Un trick general valabil în timp spune că oamenii sunt poveste! Conștienți sau nu, căutăm constant în jurul nostru povești – de la ce citim, la cum ne îmbrăcăm sau ce discutăm – povestea ne emană prin toți porii.

Așa că ai grija, ca de fiecare dată când împărtășești ceva cu publicul tău, să spui o poveste bine conturată! Fie că vorbim doar despre descrierea unei postări sau de postarea întreagă în sine, un lucru este de necontestat – o imagine cu o compoziție bună ce transmite emoție și cuvinte bine alese sunt drumul sigur spre succes.

  1. Strânge în jurul tău o audiență ce te reprezintă

Oamenii simt sinceritatea și se afiliază mult mai ușor cu ceva în care se regăsesc!

De aceea unul dintre cele mai bune sfaturi ar fi să promovezi pe profilul tău ceea ce te pasionează cel mai tare – în contextul acesta, oamenii se vor calibra mult mai ușor la mesajul tău, iar naturalețea te va ajuta să nu ai dificultăți de comunicare. Totodată te va ajuta să construiești în jurul tău o comunitate veridică, cu care îți va face în mod real plăcere să vorbești!

  1. Stai mereu conectat la ultimele noutăți de pe platformă

Stai cu ochii în patru constant după ultimele update-uri și noutăți din platformă! Îți vor fi prieteni în generarea de conținut catchy, vor revitaliza efortul tău de comunicare și te vor menține în aria de interes pentru mai mult timp! Long live updates!

În rest? O doză mare de curaj, un proces continuu de trial and errors și dedicare, ele sunt nelipsite dacă încerci să construiești ceva organic în acest drum digital, pavat cu răbdare și pasiune!

Cheers to you![:]

Leave a Reply