[:en]

The two days of workshop, during which Academia Bakers took place, have come to an end. 10 students participated to a series of meetings about Public Relations, Social Media, Copywriting, New Business and Event Management.

Their teachers were represented by the Managers of these departments.

They offered great feedback about the participants and they were happy to notice their enthusiasm to grow professionally.

This workshop meant 10 hours of active attending and divided into two days of interaction with the seniors of Bakers Digital Communication and V+O Communication.

At the end of the workshop, the participants were given a feedback form. Some of the most notable mentions that we pride ourselves with, would be the following:

“I very much enjoyed the team who planned Academia Bakers. Also, I cannot forget to mention the honesty and the type of insight that we were given; we don’t usually come in contact with such things at school. The environment was pleasant and I had the occasion to learn brand new knowledge”

Andreea-Cristina NeacșuStudent

“Everyone was positive, full of enthusiasm and willing to offer precious insights. I learned a lot of things about this field of work and I was able to better form my opinions about it.”

Bianca AndreiStudent

At the end of the workshops, the participants were offered a meet & greet agency tour, where they had the opportunity to interact with all the members of V+O agency. This tour enabled them to better understand how an advertising agency works, asthe ups and downs could only be learnt from the inside.

The first edition was a great success and we cannot wait to organise the next one!

[:ro]

Cele două zile de atelier, în cursul cărora a avut loc Academia Bakers, s-au încheiat. 10 studenți au participat în cadrul unei serii de întâlniri despre Relații Publice, Social Media, Copywriting, New Business și Event Management.

Profesorii lor au fost managerii acestor departamente.

Ei au oferit participanților un feedback extrem de important și au fost bucuroși să observe entuziasmul lor de a crește profesional.

Acest atelier a însemnat 10 ore de participare activă și a fost împărțit în două zile de interacțiune cu seniorii de la Bakers Digital Communication și V+O Communication.

La finalul workshop-ului, participanții au primit un formular de feedback. Mențiunile cu care ne mândrim cel mai mult sunt:

“M-am bucurat foarte mult de echipa care a planificat Academia Bakers. De asemenea, nu pot uita să menționez onestitatea și tipul de înțelegere pe care ni l-au acordat. De obicei, nu intrăm în contact cu astfel de lucruri la școală. Atmosfera a fost plăcută și am avut ocazia să învăț lucruri noi”

Andreea-Cristina NeacșuStudent

“Toată lumea a fost pozitivă, plină de entuziasm și dispusă să împărtășească detalii prețioase. Am învățat multe lucruri despre acest domeniu și am reușit să îmi formulez mai bine opiniile despre el.”

Bianca AndreiStudent

La sfârșitul atelierelor participanților le-a fost oferit un tur de prezentare al agențiilor, ocazie cu care au avut ocazia de a interacționa cu toți membrii acestora. Acest tur le-a permis să înțeleagă mai bine modul în care funcționează o agenție de publicitate, dat fiind faptul că suișurile și coborâșurile nu pot fi înțelese cu adevărat decât din interior.

Prima ediție a fost un mare succes și așteptăm cu nerăbdare să o organizăm pe următoarea!

[:]