[:en]

Wednesday, July 5th 2017, Snapchat prepared a surprise update. Although app updates happen weekly, and sometimes daily, the new update is not a common one or a maintenance one. It comes with new changes regarding the way the users are going to interact with each other.

Thereby, Snapchat introduces a new feature, Paperclip, trough which a link can be added to a Snap before it will be shared. Besides this, there are two new content customization tools: voice filters and backdrops. Also, on-demand geofilters are now available.

1) Paperclip feature

Before this update, Snapchat had a golden rule: no links on the app, except the paid brand campaigns. With the new update they have broken the rule. Now, any user can attach a link to a Snap, a link that will have an external source.

The feature can be accessed through the Paperclip button. After a user has captured a Snap, it will be sent to the edit menu. The button will appear in that menu illustrated as a paperclip.

With this new tool, users can share to their friends: links to events, articles, Youtube clips, or they can promote their own content.

2) Voice filters

The new option allows the user to change his voice pitch as he likes, after recording a Snap.

First, the user has to record a Snap and then to press the speaker icon, allowing him to make a selection from a wide range of voice filters.

3) Backdrops

The Backdrops feature gives the possibility of adding more backgrounds to the user’s Snap. It is useful when the background of a Snap it’s not that attractive.

How does it work? The user will cut his figure from the Snap with the help of the new scissors tool. After that, after the desired area has been selected, the user can add one of the special backdrops.

4) On-demand geofilters

This month, the company has officially introduced the on-demand geofilters. The feature was released since last year, but now users can create custom, on-demand geofilters directly from the app.

The price of an on-demand geofilters can start from $5.99 and varies depending on the duration and size of the filter, but also on how busy and demanding is the area where it is activated.

Instagram recently copied Snapchat by introducing its own version of Stories, Instagram Stories. Facebook has also introduced a similar feature. The update is released in the context of intense competition with Instagram and Facebook, having the role of attracting new users on the Snapchat app.

[:ro]

Miercuri, 5 iulie 2017, Snapchat a pregătit o actualizare surpriză. Deși schimbările la nivelul aplicației au loc săptămânal și, uneori, chiar zilnic, noul update nu este unul comun, de mentenanță. Aduce noi actualizări privitoare la modul în care utilizatorii vor putea interacționa.

Astfel, Snapchat introduce o funcție, Paperclip, prin care poate fi adăugat un link pe un Snap, înainte de a fi distribuit. Pe lângă aceasta, apar încă două instrumente de personalizare a conținutului: filtrul pentru voce și fundalurile pentru poze. De asemenea, au fost introduse și geofiltre valabile la cererea utilizatorilor.

1) Funcția Paperclip

Până la acest update, Snapchat a avut o regulă de bază: fără link-uri pe aplicația Snapchat, în afara celor care cuprindeau campaniile plătite ale brand-urilor. Prin noua actualizare au încălcat această regulă. Acum, orice utilizator poate atașa un link pe un Snap, link care va face trimitere către un website.

Funcția poate fi accesată prin intermediul butonului Paperclip. După ce un utilizator a capturat un Snap, va fi trimis către meniul de editare. În acel meniu va apărea acest buton, ilustrat sub forma unei agrafe.

Prin acest nou instrument, utilizatării pot distribui câtre prieteni: link-uri către evenimente, articole, clipuri de Youtube sau, de asemenea, își pot promova propriul lor conținut.

2) Filtre pentru voce

Noua opțiune îi permite utilizatorului să își schimbe vocea după bunul plac, după înregistrarea unui Snap.

Mai întâi, utilizatorul trebuie să înregistreze un Snap și apoi să apese pe iconița de speaker, care îi va permite să selecteze, dintr-o gamă variată, mai multe efecte pentru voce.

3) Fundalurile pentru poze – Backdrops

Funcția de Backdrops oferă posibilitatea de a adăuga mai multe fundaluri pe Snap-ul utilizatorului. Este utilă mai ales atunci când fundalul unui Snap nu este prea atrăgător.

Cum funcționează? Utilizatorul iși va decupa silueta din Snap cu ajutorul noului instrument de tipul foarfecă. Apoi, după ce zona dorită a fost selectată, utilizatorul poate adăuga unul dintre fundalurile speciale.

4) Geofiltre la cerere

Luna aceasta, compania a introdus oficial funcția de geofiltre la cerere. Funcția a apărut încă de anul trecut, doar că acum utilizatorii pot crea geofiltre personalizate, la cerere, direct din aplicație.

Prețul unui geofiltru la cerere începe de la $5.99 și variază în funcție de durata și mărimea filtrului, dar și în funcție de cât de aglomerată și solicitată este zona în care este activat.

Instagram a copiat, recent, Snapchat prin introducerea propriei versiuni de Stories, Instagram Stories. De asemenea, și Facebook a introdus o funcție asemănătoare. Update-ul apare în contextul competitivității intense cu Instagram și Facebook, având rolul de a atrage noi utilizatori pe aplicția Snapchat.

[:]