[:en]

Lately, on a global scale, a growing number of cyber attacks have affected the activity of several major organizations. Although large amounts of money are being invested in IT security systems to prevent these kinds of attacks, cyber criminals find new ways to infect computers and to access personal information.

Regardless of the industry where a business operates, it will have customers who will be present on the online. We live in the social media age. Thus, in this context, the presence of any business on social media is mandatory. But even on this communication channel security issues may appear, issues that can affect the brand profile.

Here are some measures that can help any business to protect and improve their security level on social media accounts:

1) Use complex passwords

An important first step in protecting any social media account is represented by creating a strong password. A strong password is made up of a mixture of numbers, symbols, upper and lower case letters. Passwords like „123456”, „qwerty”, birthday dates, or easy to guess combinations should be avoided. Also, for security reasons, the password should be changed every three months or so.

2) Install an antivirus or a security software

Without a protection software, the computer or the smartphone can be infected very easily. Therefore, it is essential that all devices have an antivirus installed. An up-to-date antivirus offers the best protection against viruses, spyware, malware, and other threats.

3) Use alerts for suspicious activity

Another useful tool is represented by a software that can detect unidentified devices trying to log on the social media accounts. This type of program will send an alert whenever someone tries to log on to an account, detecting any suspicious activity.

4) Don’t rely on the default settings

Every time an account is created on a social network, the profile will have the lowest security standards. By accessing the settings button, security options can be manually personalized, improving the level of protection.

5) Get rid of unused accounts

Often it happens that some accounts created on some platforms will no longer be used. And these accounts can be hacked. Why put at risk organization data when it is much easier to disable the unused account? By disabling these accounts, you will be sure that you will not leave behind sensitive business data.

6) Disconnect the account from the device

When someone has finished using the account, the account should be disconnected from the device. By doing this, nobody except those who know the password will be able to access the account. Of course, in some browsers, users can check the options to save the password on the account, but this is not recommended.

So, in the current context, it is really important for a business to have an active presence on social media. However, this decision it’s risky, it that may endanger the organization data and information. That’s why, through small changes, following the tips listed above, anyone can improve their security on social media accounts.

[:ro]

În ultima perioadă, la nivel global, un număr tot mai ridicat de atacuri cibernetice au afectat activitatea mai multor organizații importante. Deși se investesc sume mari de bani în sisteme de securitate IT pentru prevenirea acestor atacuri, criminalii cibernetici găsesc noi modalități de a infecta sistemele informatice și de a accesa informațiile personale.

Indiferent de domeniul în care activează un business, va avea clienți care vor fi prezenți în mediul online. Trăim în era social media. Astfel, în acest context, prezența oricărui business pe social media este obligatorie. Însă chiar și pe acest canal de comunicare pot apărea probleme de securitate, probleme care pot afecta profilul brandului.

Iată câteva măsuri care pot ajuta un business să își protejeze și să îți imbunătățească nivelul de securitate pe conturile de social media:

1) Utilizează parole complexe

În primul rând, un prim pas important în protejarea conturilor de social media este reprezentat de crearea unei parole greu de intuit. O parolă puternică este formată dintr-un amestec de numere, simboluri, litere mari și mici. Sunt de evitat parolele precum „123456”, „qwerty”, data nașterii sau alte combinații ușor de ghicit. De asemenea, tot din motive de securitate și siguranță, parola trebuie schimbată la un interval de trei luni.

2) Instalalează un antivirus sau un program de securitate

Fără un program de protecție, dekstop-ul sau telefonul mobil poate fi infectat foarte ușor. De aceea, este esențial ca toate dispozitivele să conțină un antivirus. Un antivirus cu toate actualizările la zi oferă cea mai bună protecție impotriva virușilor, spyware, malaware-ului dar și a alor amenințări.

3) Folosește alertele pentru activitate suspicioasă

Un alt software util este reprezentat de un program ce poate detecta dispozitivele neidentificate care încearcă să se logheze pe conturile de social media. Acest tip de program va trimite o alertă ori de câte ori cineva încearcă să se logheze pe un cont, detectând orice fel de activitate suspicioasă.

4) Nu te baza pe setările implicite

De fiecare dată când este creat un cont pe o rețea socială, profilul va avea cele mai mici standarde de securitate. Prin accesarea butonului de setări, optiunile de securitate pot fi personalizate și setate manual, îmbunătățind nivelul de protecție.

5) Scapă de conturile care nu sunt utilizate

De multe ori se întămplă ca unele conturi create pe anumite platforme să nu mai fie folosite. Și aceste conturi pot fi sparte. De ce să fie puse sub risc date legate de organizație când mult mai ușor este ca respectivul cont să fie dezactivat? Prin dezactivarea acestor conturi, vei fi sigur că nu vei lăsa în urmă date sensibile despre companie.

6) Deconecteză dispozitivul de pe cont

Atunci când cineva a terminat de utilizat contul, trebuie neapărat să-l deconecteze de pe dispozitiv. Prin această măsură, nimeni în afară de cei care știu parola nu va putea accesa contul. Bineînțeles, în unele browsere, utilizatorii pot bifa optiunea de a reține și salva parola de pe conturi, însă acest lucru nu este recomandat.

Așadar, în contextul actual, este important ca un business să aibă o prezență activă în mediul online, mai ales când vine vorba de social media. Însă această decizie prezintă și riscuri care pot pune în pericol datele și informațiile organizației. De aceea, prin mici schimbări, urmând sfaturile prezentate mai sus, oricine își poate proteja și îmbunătăți nivelul de securitate pe conturile de social media.

[:]