[:en]

People like to watch videos, and Facebook takes advantage of this insight. Videos help users to connect with each other, generate engagement and build communities. Users are eager to discover new videos but also to see what their friends are watching on the news feed.

Not long ago, Facebook introduced a special section dedicated to videos. But this feature does not allow users to connect directly with those who create the content, it delivers random content based on the likes and interests of each individual. That’s why Facebook wants to introduce a feature that makes it easier for users to watch their favorite shows and discover new ones.

Facebook Watch

The idea behind Watch is to help users find videos and shows that will fit everybody’s demands and at the same time to have the possibility to interact with the creators and other fans. Basically, Facebook is trying to introduce a new version of TV, a reinterpretation of TV adapted to social media needs and requirements.

The Watch feature, if successful, will be a real threat to competitors such as traditional TV media and also Netflix, Youtube, Twitter, who in the same time aspire to the idea of bringing TV to social media.

Facebook Watch will be tested first in the US and then it will be launched internationally. Through this feature, Facebook wants to encourage content creators to generate exclusive content that can be found only on this platform, and hopefully, it will make users come back and watch a particular show whenever a new episode appears.

Watch will have more customization options, so users can discover videos and shows that their friends follow. There will be sections such as ”Most discussed videos”, videos that have generated a lot of interaction in the comment section, ”What makes people laugh”, videos with the most haha reactions and ”What your friends are following”, where users can find videos watched by their friends.

The content on Watch will be diversified. Reality show type videos, live videos or even sketch videos will be available on Watch, the options are unlimited. Each show will have episodes and will follow a specific theme or story. The feature will also include a section called Watchlist, where users can find all the new episodes of the shows they watch.

Here are some examples of shows that will be available on Facebook Watch: Nas Daily, a vlogger who presents his best friends and his daily life, National Geographic’s ”We’re Wired that Way”, a series of mini-documentaries about humanity and Major League Baseball, live broadcasts of baseball professional league matches in the US.

Facebook Watch will be available on desktop, smartphone, laptop and TV apps. However, it remains to be seen how successful this feature will be and whether it will be able to compete with the other big rivals, Youtube and Netflix. The fact is, lately, Facebook tried to monopolize the internet. But now, through the Watch feature, it doesn’t compete only with the online rivals, but also with the traditional TV media.

The video presentation for the Watch feature can be found below.

[:ro]

Oamenilor le place să se uite la videoclipuri, iar Facebook profită de pe urma acestui insight. Videoclipurile îi ajută pe utilizatori să se contecteze între ei, generează engagement și contribuie la construirea comunitaților. Utilizatorii sunt dornici să descopere videoclipuri noi, dar și să vadă la ce anume se mai uită prietenii lor pe news feed.

Nu cu mult timp în urmă, Facebook a lansat o secțiune special dedicată video-urilor. Însă această funcție nu le permite utilizatorilor să se conecteze direct cu cei care creează conținutul video respectiv, ci le livrează conținut aleatoriu, bazat pe like-urile și interesele fiecărei persoane în parte. De aceea, Facebook dorește să introducă o funcție prin care utilizatorilor să le fie mai ușor să urmărească emisiunile lor preferate, dar și să descopere altele noi.

Facebook Watch

Ideea din spatele Watch este să ajute utilizatorii să găsească video-uri și emisiuni care să fie pe placul lor și, în același timp, să aibă posibilitatea de a interacționa cu realizatorii acestora, dar și cu ceilalți fani. Practic, Facebook încearcă să introducă o noua variantă a TV-ului, o reinterpretare adaptată nevoilor și cerințelor de pe social media.

Funcția Watch, dacă va reuși să aibă succes, va reprezenta un adevărat pericol pentru competitori precum TV-ul tradițional și Netflix, Youtube, Twitter, care, la rândul lor, aspiră la ideea de a aduce televizorul în social media.

Facebook Watch va fi testat în Statele Unite, urmând ca mai apoi să fie lansat la nivel internațional. Prin această funcție Facebook vrea să încurajeze creatorii de content să genereze conținut exlusiv, conținut ce poate fi găsit doar pe această platformă, care să îi facă pe utilizatori să se reîntoarcă și să vizioneze o anumită emisiune ori de câte ori apare un nou episod.

Funcția Watch va avea mai multe opțiuni de personalizare, astfel utilizatorii vor putea descoperi videoclipuri și emisiuni pe care și prietenii lor le urmăresc. Mai mult, vor exista și secțiuni precum: „Cele mai discutate video-uri”, videoclipuri care au generat cea mai mare interacțiune în secțiunea de comentarii, „Ce îi face pe oameni să râdă”, video-uri care au generat cele mai multe reacții cu râset (Haha reaction) și „Ce urmăresc prietenii tăi”, unde vor fi afișate video-urile urmărite de prietenii din lista utilizatorilor.

Conținutul de pe funcția Watch va fi diversificat. Vor putea fi publicate video-uri de tipul reality show, video-uri live sau chiar sketch-uri, opțiunile sunt nelimitate. Fiecare emisiune va fi formată din episoade și va urmări o anumită temă sau o poveste. De asemenea, funcția va cuprinde și o secțiune, numită Watchlist, unde utilizatorii pot fi la curent cu toate episoadele noi apărute ale emisiunilor pe care aceștia le urmăresc.

Câteva exemple de emisiuni care vor putea fi urmărite pe Facebook Watch: Nas Daily, un vlogger care își prezintă prietenii săi cei mai buni și viața lui de zi cu zi, National Geographic’s „We’re Wired that Way”, o serie de mini-documentare despre umanitate și Major League Baseball, transmisiuni live ale meciurilor din liga profesionistă de baseball din Statele Unite ale Americii.

Facebook Watch va fi valabil pe desktop, smartphone, laptop și pe aplicațiile de TV. Rămâne însă de văzut cât succes va avea acestă funcție și dacă va reuși să concureze cu ceilalți mari rivali, Youtube și Netflix. Cert este că, în ultimul timp, Facebook a pornit într-o misiune de monopolizare a internetului. Dar acum, prin funcția de Watch, nu concurează numai cu rivalii săi din online, ci chiar și cu televiziunea tradițională.

Videoclipul de prezentare pentru funcția Watch poate fi găsit mai jos.

[:]

Leave a Reply