[:en]

The millennials generation, the Y generation or the generation born between 1980 and 2000 has some special characteristics. Approximately 25% of the global population is part of this generation, 1.8 billion people are considered to be millennials. However, what makes these people so different from the people from other generations?

Millennials represent the first generation to be born direcly into the digital world. It is a grown-up digital generation, and this fact is also reflected in the behavior of this group of people. Young millennials are connected online even when they are in a store shopping. This is a defining feature, they are connected all the time, wherever they are. From the point of view of consumer behavior, when millenials go shopping, they spend about $600 billion each year. And it is estimated that by 2020 the amount of money they spend it will increase to 1.5 trillion dollars. Here are a few things that you probably didn’t know about millenials:

1. Millennials’ purchasing power will soon exceed that of the other generations

This new generation of people is predisposed to consumption, and the brands have to keep a close eye on the millennials. Being a smart generation, who gets bored quickly, brands really need to understand how millennials behave, in order to capture their attention through the communication channels.

2. Millennial generation spends a lot of time online but also loves the offline experiences

Even though millennials are connected all the time through social media, they eager to go out and try new experiences. For the millennials, the exterior world represents a core in generating content for the online world. For example, they participate in social events. Through these events, they can express themselves in the online environment.

3. They are more open to branded content, but only if it’s relevant to them

Although there is a growing trend in the use of ad-block programs among millennials, they are more receptive when it comes to ads that are resonating with their own likes and interests. If the content has a real value for the millennials, they will come closer and listen to the brand.

4. TV consumption has diminished among millennials, but wasn’t totally abandoned

It is an important aspect that is worth remembering. TV has not completely lost its importance to the millennials. But now, most of the video content is now consumed on tablets, laptops, PCs or smartphones. Media consumption has doubled with the millennial generation. Also, this new generation consumes a lot of video content based on monthly subscriptions, such as Netflix or Amazon. The TV now adapts to the needs of the millennials, bringing television broadcasts online.

In conclusion, millennials represent a whole new and unique generation, but very demanding in terms of consuming information and content. Advertising agencies need to learn what millennials want if they want to be heard. Thus, advertisers and marketers must provide valuable content to truly capture millennials’ attention.

[:ro]

Generația „millennials”, generația Y sau generația născută între anii 1980 și 2000 este o generație aparte. Aproximativ 25% din populația globală face parte din acestă generație, adică 1.8 miliarde de persoane sunt considerate a fi millennials. Totuși, ce anume le face pe aceste persoane atât de diferite față de persoanele din generațiile anterioare?

Milenialii reprezintă prima generație care a crescut direct în lumea digitală. Este o generație a digitalului, iar acest fapt se reflectă și în comportamentul lor. Tinerii mileniali, chiar și când se află într-un magazin sunt conectați online. Aceasta ar fi o caracteristică definitorie, sunt conectați oriunde s-ar afla. Din punct de vedere al comportamentului de consum, atunci când milenialii merg la shopping, aceștia cheltuie în jur de 600 miliarde de dolari în fiecare an. Se estimează ca până în 2020, suma va crește la 1.5 trilioane de dolari.

1. Puterea de cumpărare a milenialilor o va depăși în curând pe cea a generațiilor anterioare

Generația milenialilor este o generație predispusă la consum, iar brandurile trebuie să o aibă în vedere. Fiind o generație nouă, smart, care își pierde repede răbdarea dacă consideră că o anumită informație nu este destul de interesantă, brandurile trebuie să înțeleagă cum le poate capta atenția acestora și cum anume ar trebui să comunice cu milenialii.

2. Generația millennials își petrece mult timp online, dar adoră experiențele offline

Deși milenialii sunt conectați tot timpul în mediul online, sunt dornici să iasă afară și să încerce experiențe noi. Față de generațiile anterioare, iși petrec mai mult timp afară.  Lumea exterioară reprezintă un nucleu de generare de conținut pentru generația millennials. De exemplu, milenialii participă la evenimente sociale ca mai apoi să se poată manifesta și exprima în mediul online în legătură cu respectivul eveniment, la care, cel mai probabil, au participat și grupul lor de prieteni sau cunoștințe.

3. Sunt mult mai deschiși față de conținutul branduit, însă acesta trebuie să fie relevant pentru ei

Deși se cunoaște faptul există un trend ascendent în folosirea programelor de tipul ad-block în rândul milenialilor, aceștia sunt mult mai receptivi atunci când vine vorba de reclame și conținut care rezonează cu proprile lor interese. Dacă conținutul are o valoare reală pentru mileniali, atunci aceștia se vor apropia mai mult față de brand.

4. Consumul de TV s-a diminuat în rândul milenialilor, dar încă nu a fost în totaliate abandonat

Este un aspect important, ce merită reținut. TV-ul nu și-a pierdut în totalitate importanța în rândul milenialilor. Însă cel mai mult conținut video este consumat acum de pe tablete, laptopuri, PC-uri sau smartphoneuri, consumul de media fiind dublu față de cel al generațiilor anterioare. De asemenea, generația milenials consuma mult content video, însă bazat pe abonamente lunare, cum este serviciul oferit de Netflix sau, mai nou, de Amazon. TV-ul se adaptează acum cerințelor și nevoilor milenialilor, aducând emisiuni în mediul online.

În concluzie, milenialii reprezintă o generație cu totul nouă și unică, dar foarte exigentă în ceea ce privește consumul de informație. Agențiile de publicitate trebuie să învețe să îi înțeleagă, dacă vor să fie și ele la rândul lor auzite. Astfel, oamenii de publicitate și marketing trebuie să le ofere conținut valoros pentru a le putea capta cu adevărat atenția.

[:]

Leave a Reply