[:en]

In 2017, in order to work in communication, it takes an acute desire to learn new things and to always be curious about everything. Everyone who works in this field of communication needs to know all the trends and changes that are happening right now in our society, especially if you’re working in social media. What today can be called new technology, tomorrow it might be yesterday’s old news, all changing in one short moment. Therefore, it is important as a social media person to always be a step forward, being able to identify the trends in order to efficiently allocate the resources of social media communication process.

1) Virtual reality experiences will be more and more present on social media

Are you curious to know how it would feel like to be on that Bahamas trip you saw in the Facebook ad, making a tour of the island? No problem, virtual reality will solve it. Do you want to see how the product you want to buy would look like in 360? Again, virtual reality gives you this opportunity. Virtual reality is still a new concept for marketing, but more and more brands are beginning to recognize the true value virtual reality can bring into building brand identity. With this new technology, consumers can interact with the brand in a unique way, and companies are beginning to really integrate this new concept in their communication.

2) Ephemeral content will still be important

This type of content refers to the content introduced by Snapchat. Pictures and videos that are disappearing after a certain amount of time. Instagram and then Facebook have introduced a similar feature, Stories, which also gives users the ability to upload disappearing content on the platforms. But why is this type of content important for brand communication? Well, it represents a huge opportunity for the brands to show their fans the human side of the company. It’s a great way to show their audience authentic, unpolished content with backstage interviews, contests, ”how to” videos, or live events. This doesn’t mean that brands have to give up on professional studio photos and videos, but it is a good opportunity to tell the consumers ”look, we are people just like you”.

3) Now, brands rely on instant messaging apps more than ever

Instant messaging apps are considered to be alternatives to SMS messages, but this fact is not entirely true anymore. Today, more than 4 billion people use instant messaging apps like Facebook Messenger, WhatsApp, and WeChat. That is why more and more brands use these applications to increase their presence in social media and to interact with consumers directly. It is a much faster way to get in touch with a customer and provide him the necessary support. The cost is much lower and the customer service experience also improves. This creates a real-time connection between the brand and the customer.

Therefore, social media is changing constantly. It is an unpredictable environment. So, in this case, communication specialists that work with social media should stay informed about current trends and also be able to identify trends that are about to come.

[:ro]

În 2017, pentru a lucra în comunicare, este nevoie de o dorință acută de a învăța lucruri noi și de a fi mereu curios. Orice persoană care activează în domeniul comunicării trebuie să fie la curent cu toate trendurile și schimbările apărute în societate, în special atunci când lucrează în social media. Ce astăzi se poate numi tehnologie nouă, mâine poate deveni doar o știre veche, totul într-o singură clipă. De aceea, este important ca un om de social media să fie întotdeauna cu un pas înainte și să poata intui si identifica corect trendurile, pentru a putea aloca eficient resursele de comunicare.

1) Experiențele de tipul virtual reality vor fi din ce în ce mai prezente în social media

Vrei să vezi cum s-ar simți să fii în excursia aceea din Bahamas pe care ai văzut-o pe Facebook, fâcând un tur al insulei? Nicio problemă, realitatea virtuală îți va arăta. Vrei să vezi cum arată în 360 produsul pe care vrei să-l achiziționezi? Din nou, realitatea virtuală îți oferă această oportunitate. Realitatea virutală reprezintă, încă, un concept nou pentru domeniul marketing-ului, însă tot mai multe branduri încep să recunoască adevărata valoare pe care virtual reality-ul o poate aduce în construirea imaginii brandului. Prin această nouă tehnologie, consumatorii pot interacționa cu brand-ul într-un mod unic și inedit, iar companiile încep să ia în serios această nouă tehnologie.

2) Conținutul efemer va continua să aibă importanță

Acest tip de conținut se referă la conținutul introdus de Snapchat. Poze și video-uri care dispar după o anumită perioadă de timp. Instagram și, mai apoi, Facebook au introdus o funcție asemănătoare, funcțiile de Stories, care, la fel, le oferă posibilitatea utilizatorilor de a urca pe platforme conținut perisabil. Dar de ce este acest tip de conținut important pentru comunicarea brandurilor? Ei bine, el reprezintă o oportunitate pentru un brand de a arăta consumatorilor partea umană din spatele companiei. Reprezintă o modalitate excelentă de a afișa conținut autentic, „nefinisat”, cu interviuri din backstage, concursuri, video-uri de tipul „how to” sau evenimente live. Acest lucru nu înseanmă că brandurile trebuie să renunțe la pozele sau video-urile realizate în studio de către profesioniști, dar este o oportunitate de a spune consumatorilor „uite, și noi suntem oameni la fel ca tine”.

3) Brandurile se bazează pe aplicațiile de mesagerie instantă mai mult ca oricând

Aplicațiile de mesangerie instantă sunt considerate a fi alternative pentru mesajele de tip SMS, însă acest fapt nu mai este în totalitate valabil. Astăzi, la nivel global, peste 4 miliarde de persoane folosesc aplicații de mesagerie instantă cum ar fi Facebook Messenger, WhatsApp și WeChat. De aceea, tot mai multe branduri se folosesc de aceste aplicații pentru a-și spori prezența în social media și de a putea interacționa cu consumatorii în mod direct. Reprezintă o modalitate mult mai rapidă de a lua legătura cu un client și de a-i oferi suportul necesar. Costul este mult mai mic, iar experiența de customer service mult mai bună. Se creează astfel o conecțiune în timp real între brand și client.

Social media reprezintă un domeniu care se află în continuă schimbare. Este un mediu impredictibil. De aceea, specialiștii în comunicare trebuie să fie în permanență informați cu privire la trendurile actuale, dar și cele care ar putea apărea pe viitor.

[:]

Leave a Reply