[:en]

On September 17th, a powerful storm hit the western part of Romania, affecting several major cities, including Timișoara. The storm occurred on a Sunday and caused many victims, but also material damage. It can be said that it was an unusual weather phenomenon for Romania, that had serious consequences for the people who live in the western part of our country. In this context, Facebook activated in Romania the „Safety Check” feature – an option that allows users to mark themselves safe during a natural disaster.

Lately, the world confronts, on one hand, with more and more natural disasters, huge storms, hurricanes, floodings, perhaps due to global warming and, on the other hand, with terrorist attacks and all sorts of other threats, like the recent armed attack in Las Vegas on October 1st. Starting from 2014, Facebook has begun to get involved in this kind of situations, offering help to people in need.

The Safety Check feature was introduced in 2014 and was launched globally in 2015 when Nepal was hit by a 7.3 magnitude earthquake. Since then, the option has become a signature feature for Facebook. It gives us the opportunity to tell our friends and relatives that we are safe and alive after a terrorist attack or a natural disaster.

Facebook has begun to understand the huge role it has in providing support to communities around the world. During a crisis situation, Facebook has the role and mission to inform and coordinate the community. That is why, besides the Safety Check feature, the company also introduced new tools to help users during a crisis: Community Help, where people can ask for help or provide support for communities affected by a disaster, and Fundraisers, where users can launch fundraising campaigns and donate money for affected people.

This year, however, Facebook will allocate resources for the development of a crisis response center. Sometimes users are not quite informed about what happens when they receive notification from friends that use the Safety Check feature – they don’t have enough information about the incident. This is why, through this center, Facebook aims to inform users in a better way about possible crisis situations – during a crisis, the Facebook news feed will show more articles, updates, pictures and videos related to the critical situation.

In other words, Facebook has become a channel where communication is really effective during an extreme situation. Using the tools provided by Facebook, we can tell our friends and family that we are safe or we can even launch a fundraising campaign to help our own community affected by a disaster. Without any doubt, we can say that Facebook has a vital role in facilitating the communication process during a disaster.

[:ro]

Pe 17 septembrie 2017, o furtună puternică a lovit vestul României, fiind afectate mai multe orașe importante, printre care și Timișoara. Furtuna care a avut loc într-o zi de duminică, a venit pe neașteptate, a provocat numeroase victime, dar și pagube materiale. Se poate spune că a fost un fenomen meteorologic cu care România nu se confruntă prea de des, a fost unul rar și neobișnuit, cu consecințe grave. În tot acest context, a avut loc și o premieră în țara noastră: Facebook a activat pentru prima dată în România funcția de „safety check” – o funcție ce le permite utilizatorilor de să se marcheze ca fiind în siguranță în urma unui dezastru natural.

În ultima perioadă de timp, lumea în care trăim se confruntă, pe de-o parte, cu tot mai multe cataclisme naturale, survenite, probabil, datorită încâlzirii globale și, pe de altă parte, cu atacuri teroriste și tot felul de alte amenințări, cum a fost și atacul armat din Las Vegas de la 1 octombrie. Facebook, începând cu anul 2014, a început să se implice în mod direct în a oferi sprijin persoanelor afectate de aceste situații.

Funcția „safety check” a fost introdusă în anul 2014 și a fost lansată la scară globală începând cu 2015, atunci când în Nepalul a fost lovit de un cutremur puternic. De atunci, funcția a devenit o funcție-emblemă pentru Facebook. Ne oferă posibilitatea de a-i înștiința pe apropiații noștri de faptul că suntem în siguranță și în viață în mijlocul haosului unui atac terorist sau al unui dezastru natural.

Facebook a început să înțeleagă rolul imens pe care îl are în a oferi sprijin comunităților din întreaga lume. Pe timpul unei crize, Facebook are rolul și misiunea de a informa și coordona comunitatea. De aceea, pe langă funcția de „safety check”, compania a mai contribuit și cu alte instrumente care să vină în ajutorul utilizatorilor pe timpul unei crize: Community Help, unde oamenii pot cere sau oferi ajutor comunităților afectate de un dezastru și Fundraisers, unde utilizatorii pot lansa campanii de strângere de fonduri și donații pentru persoanele afectate.

De anul acesta, însă, Facebook va aloca resurse pentru dezvoltarea unui centru specializat pentru răspunsuri de criză, numit „Crisis Response”. Uneori, utilizatorii nu sunt destul de informați cu privire la ce se întâmplă atunci când primesc notificări de la prietenii lor care utilizează funcția „safety check” – nu au destule informații în legătură cu incidentul. De aceea, prin acest centru, Facebook își propune să îi informeze și mai bine pe utilizatori cu privire la posibile situații de criză – in timpul unei crize, pe news feed vor apărea mai multe articole, update-uri, poze și video-uri în legătură cu situația respectivă.

Cu alte cuvinte, Facebook a devenit un canal de comunicare efectiv în timpul unei situații de criză. Cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziție de Facebook, ne putem înștiința prietenii și familia că suntem în siguranță sau putem lansa o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta propria comunitate afectată de un dezastru. Fără vreo urmă de îndoială, se poate spune despre Facebook că are un rol vital în a facilita comunicarea în timpul unui dezastru.

[:]

Leave a Reply