We know

How to, cu Theo, pe Linkedin! Best practices pentru profilul personal

By December 10, 2021 No Comments
[:en]Although LinkedIn has lost its position as one of the newest tools for business professionals, just because there’s no “cool factor” doesn’t mean the platform is no longer of interest. In fact, LinkedIn is one of the best places to see and be seen in the business world. Employers and employees are looking for each other, and sales professionals are looking for decision makers.

Linkedin is the central resource for recruiters and job seekers, virtual networking, career opportunities, building your professional web presence and more. It’s especially helpful in today’s pandemic world to keep your career visible in the digital space as opportunities become available in your field. Because of COVID-19, today’s job market is more competitive than ever. To set yourself apart, there are some best practices (we say) for your LinkedIn profile that you should follow:

A complete and up-to-date LinkedIn profile that includes why your target person would want to work with you is a fair start
First, you should think of your LinkedIn profile as a personal marketing tool. To that end, your LinkedIn profile should reflect who you are. Equally important is to appeal to your target audience. For example, if you’re looking for a new job, showcase your unique skills. Also, recruiters will want to instill confidence in the right type of decision maker in relevant industries(I think that sentence should be rephrased). Update your profile regularly as your goals and accomplishments change.

Optimize SEO on your profile with important keyword content
The importance of keywords in any type of internet marketing cannot be overstated. Don’t forget that your profile is visible to search engines, even if your privacy settings are pretty high! In addition recruiters will use keywords to find relevant people on LinkedIn. Therefore, SEO optimizing your profile will help you get found, both on and off LinkedIn 😊!

Customize your profile URL
You wouldn’t use a generic URL for your website, would you? For most of us, one of the best practices on this platform is customizing your profile URL. This feature allows recruiters to remember where you can be found online. Plus, posting that personalized URL on resumes or business cards invites recruiters or other prospects to see what you have to offer!

It’s a must have visual!
Who remembers the text-heavy websites of the 90s? Well, they were great places to get information but also not to hang out. Nowadays, most websites have significant visual content, even if it’s just an attractive cover and an image of the article. LinkedIn best practices mirror this modern reality. To that end, you should include an eye-catching and professional cover photo and profile photo.

Use between 1 and 3 hashtags in your posts
Hashtags were only introduced to LinkedIn in 2018. Before that, most of us thought of hashtags as a way to categorize our thoughts on Twitter or Instagram. However, on LinkedIn, as elsewhere, hashtags have become a way to make your content more discoverable.

That said, hashtags on LinkedIn are your best friend if used correctly. Now that hashtags have caught on here, a lot of professionals are using them to search for relevant content. Unlike SEO functions, however, hashtags are more specific to network searches than SERPs (Search Engine Results Pages). For this reason, experts recommend using between 1 and 3 relevant hashtags.

Good luck writing! 😊

 [:ro]Deși LinkedIn și-a pierdut poziția de unul dintre cele mai noi instrumente pentru profesioniștii în afaceri, doar pentru că nu există un „factor cool” nu înseamnă că această platofrmă nu mai este de interes. De fapt, LinkedIn este unul dintre cele mai bune locuri în care poți să vezi și să fii văzut în lumea de business. Angajatorii și angajații se caută reciproc, iar profesioniștii în vânzări caută factorii de decizie.

Linkedin este resursa centrală pentru recrutori și solicitanți de locuri de muncă, rețele virtuale, oportunități de carieră, construirea prezenței tale profesionale pe web și multe altele. Este deosebit de util în lumea pandemică de astăzi să îți menții cariera vizibilă în spațiul digital pe măsură ce oportunitățile devin disponibile în domeniul tău. Din cauza COVID-19, piața muncii de astăzi este mai competitivă ca niciodată. Pentru a te deosebi, există câteva dintre cele mai bune practici (spunem noi) ale profilului tău de LinkedIn pe care ar trebui să le urmezi:

  1. Un profil LinkedIn complet și actualizat care include de ce persoana țintă ar dori să lucreze cu tine, este un început corect

În primul rând, ar trebui să te gândești la profilul tău de LinkedIn ca la un instrument marketing personal. În acest scop, profiul tău de Linkedin trebuie să reflecte cine ești. La fel de important este să apelezi și la publicul tău țintă. De exemplu, dacă ești în căutarea unui nou loc de muncă, prezintă-ți abilitățile unice. De asemenea, recrutorii vor dori să insufle încredere în tipul potrivit de factor de decizie din industriile relevante(cred ca propozitia asta ar trebui reformulata). Actualizează-ți profilul în mod regulat pe măsură ce obiectivele și realizările tale se schimbă.

  1. Optimizarea SEO pe profilul tău cu un conținut de cuvinte cheie importante

Importanța cuvintelor cheie în orice tip de marketing pe internet nu este supraestimată. Nu uita că profilul este vizibil pentru motoarele de căutare, chiar dacă setările tale de confidențialitate sunt destul de high! În plus recrutorii vor folosi cuvinte cheie pentru a găsi persoane relevante pe LinkedIn. Prin urmare, optimizarea SEO a profilului te va ajuta să fii găsit, atât pe LinkedIn, cât și în afara acestuia 😊!

  1. Personalizează-ți URL-ul profilului tău

Nu ai folosi pentru site-ul tău o adresa generică, asa-i? Pentru majoritatea dintre noi, una din cele mai bune practici pe această platformă este personalizarea URL-ului profilului tău. Această caracteristică permite recrutorilor să-și amintească unde poți fi găsit în rețea. În plus, postarea acelei adrese URL personalizate pe CV-uri sau cărți de vizită invită recrutorii sau alte persoane vizate să vadă ce ai de oferit!

  1. E un must să ai vizual!

Cine își amintește site-urile web din anii ’90 cu conținut mare de text? Ei bine, au fost locuri minunate pentru a obține informații dar și nu pentru a sta. În zilele noastre, majoritatea site-urilor web au conținut vizual semnificativ, chiar dacă este doar o copertă atractivă și o imagine a articolului. Cele mai bune practici în LinkedIn oglindesc această realitate modernă. În acest scop, ar trebui să includeți un cover photo și un profile photo care să atragă atenția și să fie profesionale.

  1. Utilizează între 1 și 3 hashtag-uri în postările tale

Hashtag-urile au fost introduse în Linkedin abia in 2018. Înainte de asta, cei mai mulți dintre noi ne-am gândit la hashtag-uri ca o modalitate de a ne clasifica gândurile pe Twitter sau Instagram. Cu toate acestea, pe LinkedIn, ca și în alte locuri, hashtag-urile au devenit o modalitate care face content-ul tău mai ușor de descoperit.

Acestea fiind spuse, hashtag-urile de pe LinkedIn sunt cel mai bun prieten al tău dacă sunt folosite corect. Acum că hashtag-urile au prins aici, o mulțime de profesioniști le folosesc pentru a căuta conținut relevant. Spre deosebire de funcțiile SEO, totuși, hashtagurile sunt mai specifice căutărilor în rețea decât SERP-urile (Search Engine Results Page). Din acest motiv, experții recomandă utilizarea între 1 și 3 hashtag-uri relevante.

Spor la scris! 😊[:]

Leave a Reply